Náhradní plnění

Věděli jste, že nákupem u nás můžete ušetřit?

Naše společnost je přímým zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením (OZP). Kolegové se zdravotním handicapem tvoří více než polovinu zaměstnanců naší firmy. Na Integrovaném portálu MPSV jsme řádně vedeni jako poskytovatelé Náhradního plnění se statusem OVĚŘEN. Je zde také uveden aktuální limit objemu Náhradního plnění, který můžeme poskytnout.

Nákupem zboží u firmy MENZL formou náhradního plnění tak můžete ušetřit za povinný odvod do státního rozpočtu. Výhodně nakoupíte, ušetřítea zároveň podpoříte naše kolegy se zdravotním postižením.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je efektivní podpora pro zakládání nových a udržení stávajících kvalitních pracovních příležitostí pro OZP. Jde o účinný nástroj, který slouží k aktivní obchodní spolupráci mezi firmami. Náhradní plnění zároveň přispívá k rozvoji společenské solidarity s ohledem na ohrožené skupiny na pracovním trhu.


Povinnosti ze zákona

Týká se mě náhradní plnění?

Každá firma, společnost či organizace, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má od 1. 1. 2012 dle § 81 novely Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., povinnost zaměstnávat také OZP v minimálním počtu 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Pokud firma z nějakého důvodu nechce, nebo nemůže splnit zákonem uloženou povinnost, existují 3 možnosti, jak postupovat:

  • Odvést státu příspěvek ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.
  • Využít náhradní plnění.
  • Kombinovat odvod státu s náhradním plněním.

Informace o náhradním plnění Vám rádi poskytneme telefonicky:
INFO LINKA 244 471 260

Výhody náhradního plnění

Pro firmy představuje výše povinných odvodů nezanedbatelné částky. Pokud chcete ušetřit na příspěvku do státního rozpočtu, využijte náhradní plnění. Zvolte nákup produktů u společnosti splňující podmínku nadpolovičního podílu zaměstnanců se zdravotním postižením.

POMOCÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ:
1. Snadno vyřešíte Vaší zákonnou povinnost.
2. Podpoříte zdravotně postižené v pracovním uplatnění.
3. Pomůžete zajišťovat pro handicapované lepší pracovní podmínky.


Jak náhradní plnění funguje?

Poskytování

Firmy a osoby samostatně výdělečně činné, které splňují podmínky pro poskytování náhradního plnění, mohou pro potřeby jeho čerpání poskytnout v jednom kalendářním roce své výrobky, služby nebo splnit zakázky jen do maximálního limitu. Tento limit je od roku 2012 roven 28 násobku průměrné mzdy za každého pracovníka se zdravotním postižením.

Rezervační smlouva na náhradní plnění

Naše firma Menzl, s.r.o. Vám zaručí dodání rezervovaného objemu Náhradního plnění uzavřením Rezervační smlouvy. Po uzavření této smlouvy budou veškeré doklady k Náhradnímu plnění zaneseny do Evidence náhradní plnění MPSV a automaticky zaslány na váš e-mail ke schválení.

Čerpání

Společnost odebírá výrobky, služby či zadává zakázky ve výši 7mi násobku průměrné mzdy za každou chybějící OZP, kterou by měla zaměstnávat. Může využít také variantu, kdy nevyčerpá náhradní plnění v plné výši, ale rozdíl povinného podílu doplatí státu finančním příspěvkem.

1. Uzavřete s námi Rezervační smlouvu co nejdříve!
2. Garantujeme, že Vám poskytneme náhradní plnění ve 100% objemu.


Náhradní plnění Praha

Dopravné zdarma pro náhradní plnění v Praze

Firemním zákazníkům nabízíme dopravu zdarma pro odběr zboží v režimu náhradní plnění v Praze, pokud jejich dílčí objednávka překročí částku 1000 Kč. V Praze je zboží dopravováno naší vlastní autodopravou.
Náhradní plnění ovšem poskytujeme nejen v lokalitě Praha, ale v rámci celé ČR. Zboží tedy můžete odebírat formou náhradního plnění v Praze, přestože Vaše firma sídlí v Brně, Ostravě, Plzni či jinde v České republice.


Máte dotazy k náhradnímu plnění?

Kontakty pro další informace o náhradním plnění

Telefon: 244 471 260
E-mail: menzl@menzl.cz


Dokumenty ke stažení pro náhradní plnění

Náhradní plnění Dohoda o vymezení chráněných pracovních míst ABA-PV-70/2017
Velikost: 1.4MB
Náhradní plnění Dohoda o vymezení chráněných pracovních míst ABA-PV-69/2017
Velikost: 1.5MB
Náhradní plnění Dohoda o vymezení chráněných pracovních míst ABA-PV-263/2015
Velikost: 1MB
Náhradní plnění Dohoda o vymezení chráněných pracovních míst PYA-PV-3/2015
Velikost: 1MB
Náhradní plnění Doklad o náhradním plnění za rok 2017
Velikost: 1.1MB
Náhradní plnění Rezervační smlouva na dodávky náhradního plnění v roce 2018
Velikost: 301kB
Náhradní plnění Zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti (ZoZ) upravující náhradní plnění
Velikost: 500kB